Privacy informatie

Beste klanten van Wolf of Wilderness en bezoekers van onze website,

de bescherming van je gegevens is erg belangrijk voor ons. In de volgende verklaring leggen we uit welke gegevens we over je verzamelen en verwerken in het kader van jouw gebruik van onze website en shop.

Beknopt overzicht

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens van de website is zooplus SE (hierna te noemen: Wolf of Wilderness), Sonnenstraße 15, 80331 München, Duitsland.

Onze medewerkers van de gegevensbescherming kun je per e-mail bereiken via ph@hwdata.de.

Als je onze website bezoekt, stuurt je webbrowser verschillende sets met gegevens naar onze server, die voor het weergeven van onze websites en het waarborgen van de stabiliteit en veiligheid technisch noodzakelijk zijn. Deze worden opgeslagen in logbestanden, waaronder ook je IP-adres valt.

Ja. Op onze website gebruiken wij verschillende cookies. Gedetailleerde informatie over de functie, hoe je cookies wist en hoe je de opslag hiervan kan voorkomen, vind je bij de gegevensbeschermingsinformatie en de

Ja. Wij werken samen met verschillende aanbieders om onze website en onze aanbiedingen naar behoefte te laten functioneren en te optimaliseren. Gedetailleerde informatie over deze dienstverleners, de functie van de analytische tools en hoe je deze tools uit kunt schakelen, vind je ook bij de

Ja. Wij werken samen met dienstverleners die o.a. met behulp van cookies en reclame-IDs, persoonsgebonden en interesse gerelateerde reclames voor ons en de reclamepartner weer kunnen geven. Gedetailleerde informatie over deze dienstverleners, de functie van de reclame-tools en de mogelijkheden om de tools uit te schakelen, vind je ook bij de

Nee. Wij verstrekken jouw gegevens niet aan onbevoegde derden. Daarnaast garanderen wij dat we met externe aanbieders de benodigde opdrachtsverwerkingscontracten afgesloten hebben. Enkele van deze dienstverleners zijn gevestigd in andere landen (VS) en zijn gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenstemming en waarborgen de inachtneming van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau.

Neem contact op met service@wolf-of-wilderness.com of met onze gegevensbeschermingsmedewerkers bij vragen rondom het thema gegevensbescherming.

Informatie over de gegevensbescherming

A. Algemene informatie over de gegevensbescherming bij Wolf of Wilderness

1.1 De privacyverklaring omvat informatie omtrent artikel 13 AVG over de gegevensverwerking in het kader van het bezoeken van de website en het gebruik van de shop.

1.2 Als wij naar sites van derden linken, hebben wij geen invloed op of controle over de gelinkte inhoud en de aanwezige gegevensbeschermingsbepalingen. Wij raden aan om de privacyverklaringen op de gelinkte websites te controleren om erachter te komen of en in welke mate persoonsgebonden gegevens verzameld, verwerkt, gebruikt of voor derden toegankelijk gemaakt worden.

1.3 De volledige tekst van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), inclusief de definities en verwijzingen zijn via de volgende Link toegankelijk.

2.1 Alle persoonsgebonden gegevens, die wij via de website en onze shop verzamelen en verwerken, worden zowel op lokale servers in Duitsland, als bij het bedrijf Amazon Web Services EMEA SARL (AWS), een gespecialiseerde cloud-aanbieder, opgeslagen en beveiligd. AWS waarborgt op basis van technische en organisatorische maatregelen de hoogst mogelijke bescherming van je klant- en gebruiksgegevens tegen verlies en toegang door onbevoegden. De gegevensopslag geschiedt uitsluitend in de Amazon-Webservices-Rekencentra met als vestigingsplaats Europa (Dublin).

2.2 Het nut van deze gegevensverwerking is het hosten van onze webservers en databanken en de gegevensbeveiliging (backup) daarvan, op basis van een alomvattend opdrachtsverwerkingscontract. Informatie over de gegevensbescherming en het thema gegevensveiligheid bij AWS vind je via de volgende link: https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq.

3.1 zooplus SE heeft meerdere locaties en dochterondernemingen in Europa. Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming net zoals het inhouden en waarborgen van technische en organisatorische maatregelen voor het beschermen van jouw persoonsgebonden gegevens is alleen zooplus SE, die gevestigd is in München (Duitsland).

3.2 Om een bedrijfsbrede processturing en klantenservice te waarborgen, worden de gegevens ook met de hieronder genoemde vestigingen en dochterbedrijven gedeeld. Dit gebeurt op basis van een contract over de opdrachtsverwerking (artikel 28 AVG). Deze bedrijven zijn verplicht om de persoonsgebonden gegevens alleen volgens instructies en onder de verantwoordelijkheid van zooplus SE te verwerken. Er vindt geen lokale gegevensopslag door het bedrijf plaats.

 • zooplus Services Ltd

 • zooplus France SARL, France

 • zooplus Italia s.r.l

 • zooplus Services ESP S. L

 • zooplus Nederland B.V.

 • zooplus Austria GmbH

 • zooplus Polska SP. Z.o.o.

3.3 zooplus SE verwerkt gegevens met zogenoemde gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met het vennootschap BITIBA GmbH. Dit gebeurt op basis van een alomvattend contract dat rekening houdt met artikel 26 van de AVG, die de desbetreffende verantwoordelijkheden en taken van beide vennootschappen onder elkaar regelt. Informatie over de details hiervan kun je verkrijgen via service@wolf-of-wilderness.com of onze medewerkers van de gegevensbescherming.

Wij werken samen met verschillende IT-dienstverleners die onze IT-infrastructuur onderhouden en voortdurend verder ontwikkelen (op het gebied van veiligheid en technische beveiliging). Indien en voor zover deze dienstverleners in het kader van deze activiteiten toegang hebben tot persoonlijke gegevens, gebeurt dit altijd onder toezicht van zooplus en wordt gegarandeerd dat er geen persoonlijke gegevens buiten zooplus worden opgeslagen.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO.

B. Gegevensverwerking bij het bezoek van onze website

Wolf of Wilderness verkrijgt bij het weergeven van de website, door technische redenen, toegangsgegevens en slaat deze op in een logbestand. Naast het IP-adres worden in het logbestand ook de naam van de door jou bekeken website, het weergegeven bestand, de datum en de tijd van weergave, de hoeveelheid overgedragen gegevens, een melding over de succesvolle weergave, het browsertype, de browserversie, het besturingssysteem, de referrer URL (de hiervoor bezochte website) en de aanvragende provider opgeslagen.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1f) AVG.

Wij delen deze gegevens niet met derden. De logbestanden worden automatisch twee maanden na het ontstaan gewist. Van tevoren wordt het IP-adres geanonimiseerd en alleen voor administratieve (technische) en veiligheidsredenen opgeslagen. De registratie van de gegevens is alleen voor de technische werking van onze website vereist.

Naast de logfiles worden bij het bezoek van onze website en het gebruik van de aanwezige diensten, cookies en andere technologieën (b.v. pixels) gebruikt. Details over cookies en andere technologieën die bij het gebruik van de website ingezet worden, de opslagduur en gegevens en hoe je de verstrekte gegevens kunt wissen, vind je bij de

Let erop dat het geheel deactiveren van cookies in sommige gevallen tot functiebeperkingen van onze website kan leiden.

Wij maken onderscheid tussen de volgende soorten cookies:

2.1 Noodzakelijke (technische) cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden ge-deactiveerd in uw systemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de cookie- en opt-outinstellingen.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO.

2.2 Performance Cookies

Deze cookies stellen ons in staat om de oproepen en bezoeken aan onze webwinkel te evalueren om de prestaties van onze website te meten en te verbeteren. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en dus anoniem.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO.

2.3 Funcktionele Cookies

We gebruiken analysecookies. Uit informatie van deze cookies kunnen wij het internetgebruik van onze klanten en websitebezoekers ontlenen en met als doel verbetering van ons individuele aanbod aan de behoeftes en voorkeuren bewerkstelligen (bijvoorbeeld een advertentie van eerder gezochte producten, productaanbevelingen).

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a) van de EU-AVG.

2.4 Targeting Marketing

Cookies voor gepersonaliseerde reclame en marketing worden gebruikt om gebruikergerichte reclame, gebaseerd op het surfgedrag op de websites van zooplus of onze partners, toe te voegen. Met behulp van de daardoor verzamelde informatie kunnen wij of de partners reclame maken die op de persoonlijke interesses van de gebruiker gericht zijn. Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a) van de EU-AVG.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1a) AVG.

C. Gegevensverwerking bij het gebruik van de webshop

Als je bij je eerste bestelling een gebruikersaccount aanmaakt, verkrijgen wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam, adres, e-mailadres, wachtwoord (login gegevens), factuuradres, bezorgadres, IP-adres

Deze gegevens verwerken wij om je toegang te geven met je gebruikersaccount en de login gegevens dienen ter verificatie van het klantaccount. Via het klantaccount kun je je bestellingen controleren en je gegevens en instellingen beheren. Hieronder valt bijvoorbeeld de mogelijkheid om bezorg-, betalings- en nieuwsbriefvoorkeuren vast te leggen, je bestelgeschiedenis in te zien en je hebt toegang tot je bonuspuntensaldo. Wij verwerken de gegevens in het kader van een bestelling om met behulp van de verstrekte gegevens je bestelling op te nemen, de productselectie naar je voorkeuren aan te passen en om desbetreffende aanbevelingen te doen.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1b) AVG.

De gegevens worden niet gedeeld met onbevoegde derden. Wij slaan jouw gegevens zo lang op als je klantaccount bestaat, tenzij je van tevoren verzoekt om het verwijderen van je gegevens en er geen wettelijke bewarings- en opslagverplichtingen zijn. Het verstrekken van de boven genoemde persoonsgebonden gegevens is contractueel verplicht, aangezien anders het gebruik van het klantaccount en het beheer van je account niet mogelijk is.

Met betrekking tot een bestelling, betalingsafwikkeling en levering verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam, e-mailadres, factuuradres, bezorgadres, telefoonnummer, klant-ID, IP-adres, betalingsinformatie.

De gegevens worden ter bewerking en afwikkeling van jouw bestelling verwerkt en gebruikt om de bestelde goederen naar jou te versturen.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1b) AVG.

De gegevens worden niet aan onbevoegde derden verstrekt. Informatie over jouw bezorgadres delen wij met de logistiekbedrijven en verzendpartners waar wij opdrachten aan geven (zie logistiek en verzending). Wij slaan de, voor de contractafwikkeling verkregen, gegevens gedurende de contractduur op, tenzij je ons van tevoren verzoekt tot het wissen ervan. De gegevens worden echter minimaal tot het einde van de wettelijke garantietermijn opgeslagen. Na deze deadlines bewaren wij de volgens het handels- en belastingrecht vereiste informatie van de contractrelatie gedurende de wettelijk voorgeschreven termijnen.

a) Logistiek en verzending

Om onze klanten op de hoogte te houden van de verzendstatus deelt Wolf of Wilderness het e-mailadres en – als voorhanden – het telefoonnummer van de klanten (alleen bij leveringen die buiten mogen blijven staan) met de desbetreffende bezorgbedrijven. Met behulp hiervan kun jij je over de leverstatus informeren. Wolf of Wilderness houdt hierbij rekening met zowel het belang van de klanten, alsook het eigen belang in een evenwichtige verhouding tot elkaar, in het bijzonder omdat de bezorgbedrijven zichzelf aan hun kant verplichten tot de hoogste mate van bescherming van de persoonsgebonden gegevens en de gegevens alleen voor de verzendinformatie gebruiken. Details over onze logistieke partners en bezorgpartners vind je hier.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1f) AVG.

b) Betalingsverwerkingen

Afhankelijk van het door jou gekozen betaalmiddel wordt de betalingsinformatie gedeeld met de desbetreffende betalingsaanbieder. Wolf of Wilderness slaat onafhankelijk van je betaling geen creditcardinformatie van jou op.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1b) AVG.

De details van de aanbieders waar wij mee samen werken en de zogenoemde opdrachtsverwerkers zijn de volgende:

Wij slaan deze gegevens op tijdens de duur van het bestaan van jouw klantaccount, tenzij je ons van tevoren verzoekt om de gegevens te wissen en er geen verdere wettelijke bewaar- en opslagverplichtingen bestaan. Het verstrekken van bovengenoemde persoonsgebonden gegevens is contractueel verplicht, aangezien het gebruik van het gebruikersaccount en het beheer van het account anders niet mogelijk is.

De details van de aanbieders die zich als onafhankelijke verantwoordelijken voor de databescherming zien, vind je hier. Met betrekking tot de duur van de desbetreffende gegevensopslag kan je het beste contact opnemen met de desbetreffende aanbieder.

c) Kredietcontroles

Wolf of Wilderness maakt het voor klanten mogelijk om producten op krediet te kopen. Bij deze manier van betalen heeft Wolf of Wilderness echter het recht, om de kredietwaardigheid van de klant vooraf te controleren. Hierbij verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam, e-mailadres, adres, factuuradres, bezorgadres, klant-ID.

Hierbij heeft Wolf of Wilderness het recht om in het kader van de bestelling verstrekte informatie ter berekening van een uitvalwaarschijnlijkheid te benutten (interne scoring). De in het kader van de interne scoring gebruikte gegevens resulteren in het bijzonder uit een combinatie met de volgende gegevenscategorieën:

 • adresgegevens (factuuradres, bezorgadres), leeftijd, gewenste betalingscondities, manier van bestellen en assortimentsgroepen.

Daarnaast heeft Wolf of Wilderness bij deze manier van betalen (kopen op afbetaling) het recht om kredietinformatie over de klanten bij een externe informatieverstrekker in te winnen.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1f) AVG.

Wij werken met de volgende informatieverstrekkers samen, die als onafhankelijke verantwoordelijken voor de databescherming de verstrekte gegevens verwerken met als doel het uitvoeren van kredietcontroles:

Neem contact op met de desbetreffende aanbieder voor de duur van de desbetreffende gegevensopslag.

d) Fraudepreventie

Wolf of Wilderness gebruikt informatie over atypische bestellingen (b.v. het tegelijkertijd bestellen van een groot aantal producten naar hetzelfde adres met gebruik van verschillende gebruikersaccounts), om hiermee opvallende betalingen te vermijden en onze klanten tegen misbruik van hun account en identiteit te beschermen. Deze inschatting van de kans op een poging tot fraude houdt rekening met onder andere of het eindapparaat gebruik heeft gemaakt van verschillende service-providers, of het eindapparaat een vaak wisselende geo-referentie heeft, hoeveel transacties het eindapparaat heeft ondernomen en of er een proxy-verbinding gebruikt wordt.

Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam, e-mailadres, factuuradres, bezorgadres, betalingsinformatie, klant-ID, IP-adres, browserinformatie

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1f) AVG.

Wolf of Wilderness is in het kader van de betalingen wettelijk verplicht tot de beveiliging van de klantauthenticatie (3DS2), waaronder ook de versleutelde overdracht van deze betaalinformatie aan de desbetreffende banken valt.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1c) AVG.

Wij werken in het kader van fraudepreventie samen met de volgende aanbieders:

Neem contact op met de desbetreffende aanbieder voor de duur van de desbetreffende gegevensopslag.

Met betrekking tot het gebruik van het klantaccount en jouw bestellingen, slaan wij informatie op waarmee wij terugkoppelingen met jouw productvoorkeuren kunnen maken en om hiermee jouw winkelervaring te verbeteren. Je kunt de hieraan gerelateerde gegevensverwerking en instellingen zelfstandig via jouw klantaccount aanpassen. Hierbij verwerken wij enkel de volgende gegevens:

 • klantnummer, bestelgeschiedenis, bezorgvoorkeur, betalingsvoorkeur

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1f) AVG.

De gegevens worden niet gedeeld met derden. Wij slaan deze gegevens op gedurende het bestaan van jouw klantaccount, tenzij jij ons verzoekt om deze van tevoren te wissen. Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgebonden gegevens is weder contractueel noch wettelijk verplicht.

Als gevolg van wettelijke voorschriften van de Europese Unie is zooplus verplicht de levering van goederen aan personen die op zogenaamde sanctielijsten staan (terroristische groepen, organisaties en personen) te voorkomen. Daartoe worden de namen en factuuradressen gecontroleerd aan de hand van de sanctielijsten. Er worden geen andere gegevens verwerkt dan de zoekopdracht.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 onder c) van de EU-AVG.

In het kader van het gebruik van onze webshop willen wij een voor onze klanten optimale winkelervaring mogelijk maken. Aan de hand van je aankopen en product voorkeuren willen wij individuele en speciale aanbiedingen met jou delen. Hiervoor analyseren wij het koop- en gebruiksgedrag in onze webshop, met behulp van jouw klantnummer, de gezochte of bestelde producten, het desbetreffende winkelmandje net zoals dat we het bestelverloop intern verwerken. Het resultaat van deze analyses heeft echter voor de klanten geen juridische consequenties of negatieve gevolgen. Het recht, om bezwaar te maken tegen de daarmee verbonden profielvorming blijft natuurlijk te allen tijde bestaan.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1f) AVG.

Wolf of Wilderness productadvies

Aan de hand van de gegevens in jouw klantaccount en je aankopen kunnen wij de product-selectie naar jouw voorkeuren aanpassen en desbetreffende aanbevelingen doen. Ook hierbij streven wij naar een optimale verhouding tussen het gebruik van de informatie en de voortdurende verbetering van ons aanbod van diensten.

D. Jouw rechten

Je hebt te allen tijde het recht om van Wolf of Wilderness een bevestiging te vragen over het verwerken van jouw persoonsgegevens en het recht op informatie over deze persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om de verwerking van gegevens te corrigeren, te wissen en te beperken, evenals het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken of om te verzoeken om de overdracht van gegevens.

Voor alle informatiebehoeften of verzoeken, intrekkingen of bezwaren tegen de verwerking van gegevens, gelieve een e-mail te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming of naar service@wolf-of-wilderness.com Bovendien heb je wanneer zich privacyschendingen voordoen, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.


E. Tips over het bijzondere herroepingsrecht

Je hebt te allen tijde het recht om tegen het verwerken van persoonsgebonden gegevens in te gaan, op basis van redenen die ontstaan uit jouw bijzondere situatie, die onder andere op basis van artikel 6 (1e of 1f) AVG tot stand komen, en om bezwaar te maken volgens artikel 21 AVG. Wij zullen in dat geval stoppen met het verwerken van jouw persoonsgebonden gegevens, tenzij wij dwingende beschermende redenen voor het verwerken kunnen bewijzen, die van groter belang zijn dan jouw interesses, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient ter bevestiging, uitoefening of verdediging van juridische claims. Als je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, is een e-mail naar service@wolf-of-wilderness.com.